Egyedül nem jó…

Riport az Egyedül nem jó könyvünkről

Riport a Magyar Katolikus Rádióban az Egyedül nem jó című áhítatos könyvünkről. A szerzővel, Miklya Luzsányi Mónikával beszélget Tóth Zsófia. Utólag is meghallgatható! (Elhangzott 2019.02.22. 09:04 órakor, az Akvarell című műsorban.)

Riport a Parakletos bibliai társasjátékairól

Riport a Parakletos bibliai társasjátékairól a Magyar Katolikus Rádióban január 16-án, szerdán 9:30-tól az Életre-való műsorban. Utólag is meghallgatható.

Reformációi LogiSztori – Rendhagyó interaktív egyháztörténeti órák középiskolásoknak

Pályázati beszámoló

A reformáció 500 éves évfordulójára meghirdetett jubileumi programok támogatására kiírt pályázaton, 2017-ben az Egyesült Protestáns Egyház Parakletos Könyvesháza „Reformációi LogiSztori – Rendhagyó interaktív egyháztörténeti órák középiskolásoknak” című pályázata 600 000 Ft támogatást kapott.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Pályázati azonosítószám: REB-17-PROG-0063

1. A megvalósult program bemutatása

A LogiSztori rendhagyó egyháztörténet órákat Miklya Luzsányi Mónika író, pedagógus, teológus vezette. A program során 5 középiskola 28 osztályában és egy gyülekezeti csoportban összesen 676 fiatal vett részt a foglalkozásokon. Ebből 2 református, 3 evangélikus gimnázium, valamint tartottunk egy foglalkozást a Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház ifjúsági óráján is. Az órákat minden esetben az iskolavezetéssel egyeztetett időpontban tartottuk, azokban az osztályokban, amelyeket számunkra kijelöltek. Az osztályok kiválasztása változó volt. Volt ahol a legnehezebb osztályokat jelölték ki, ahol eddig semmilyen módszerrel sem lehetett lekötni a gyerekeket, másutt pedig épp ellenkezőleg: a legjobb hittanos osztályok vehettek részt a játékban, jutalomképpen. Egy-egy foglalkozás két tanóra hosszúságú volt.

Összefoglalva azonban azt kell mondanunk, mindegy, hogy milyen összetételű osztályról volt szó, vagy hogy milyen alkalommal vettek részt a gyerekek a rendhagyó órákon, igen hamar bevonódtak a játékba és nagy aktivitással vettek részt rajta, olyan osztályok tanulói is, akiknél egyébként nehéz a fegyelmet megtartani, és az ismeret-elsajátítás terén komoly motivációs problémákkal küszködnek.

A rendhagyó órák lényege az volt, hogy az egyháztörténeti eseményeket és összefüggéseket a fiataloknak saját ismereteikre támaszkodva, egymással közreműködve kellett kitalálniuk. Olyan ez, mint egy nyomozós játék. A foglalkozásvezető egy érdekesen megfogalmazott rövid indító sztorit mesélt el a reformáció korából, majd feltett egy kérdést, amelyre a csoport tagjai közösen keresték meg a megfelelő választ. Ez a munkamódszer a felfedező és a kooperatív tanulás elvén alapszik, amely kitűnően illeszkedik a digitális nemzedék ismeretszerzési szokásaihoz.

A projekt során a következő iskolákban és gyülekezetben jártunk, és ennyi foglalkozást tartottunk:

  • Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium Békéscsaba 4 foglalkozás
  • Székács József Evangélikus Gimnázium Orosháza 8 foglalkozás
  • Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 8 foglalkozás
  • Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium Budapest 4 foglalkozás
  • Tiszakécskei Református Gimnázium Tiszakécske 4 foglalkozás
  • Egyesült Protestáns Egyház Ifjúsági csoport 1 foglalkozás

2. A projekt jelentőségének indoklása, eredményei, utókommunikációja

Már a projekt indítása előtt létrehoztunk egy nyílt Facebook csoportot, ahol heti egy alkalommal, általában egy egész estét kitöltően online játszottunk LogiSztorit a résztvevőkkel. A csoport közel 190 tagot számlál. A Facebook statisztikája szerint a játékköröket majdnem mindenki követte online (egy-egy poszt nézettsége 160-180 fő között mozgott), a játékban aktívan közelítőleg 30-50 fő vett részt. A játékosok felnőttek, jobbára hittanárok, lelkészek, gyülekezeti munkások voltak, akik később beszámoltak arról, hogy sikeresen használták a LogiSztori módszerét a hitoktatásban.

https://www.facebook.com/groups/1802866946592004/

Az iskolákban tartott LogiSztori rendhagyó órák egy részén a hitoktatók is részt vettek, így megtapasztalhatták annak előnyeit, láthatták milyen az óra felépítése, hogyan aktivizálhatók a gyerekek stb. A hittanárok közül mindenki nyitott volt az új módszerre, és használni fogja a későbbiekben is a hitoktatási gyakorlatában.

A gyerekek és hitoktatók visszajelzései szerint a gyerekek a rendhagyó órák megtartása előtt is több reformációval kapcsolatos alkalmon vettek részt, ám az általunk tartott órák teljesen új aspektusból mutatták be a történelemnek ezt a lényeges szeletét. Nem csak az új információk sokaságát emelték ki, hanem azt, hogy a gyerekek valósággal át is élték a reformáció lényegét és folyamatát.

emberi-eroforras-miniszterium emberi-eroforras-miniszterium

Időkapu az evangéliumi hithez – az 500 éves reformáció nyomában

Pályázati beszámoló

A reformáció 500 éves évfordulójára meghirdetett jubileumi programok támogatására kiírt pályázaton, 2017-ben az Egyesült Protestáns Egyház Parakletos Könyvesháza „Időkapu az evangéliumi hithez – az 500 éves reformáció nyomában” című pályázata 500 000 Ft támogatást kapott.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázati azonosítószám: REB-17-PROG-0062

1. A megvalósult program bemutatása

A Parakletos Könyvesház interaktív tanulmányi versenyt hirdetett „Időkapu a hithez – az 500 éves reformáció nyomában” címmel. A versenyre 12-16 éves gyerekekből álló 3-5 fős csapatok jelentkezhettek, egy felnőtt segítővel. Nagyobb részt iskolai csapatok jelentkeztek, kisebb számban gyülekezeti csapatok, illetve egy gyülekezeti-családi közösség. Minden csapat mellett szükség volt felnőtt segítőre, az ő aktivizáló és facilitáló jelenlétük nélkül nem működött volna a dolog.

18 jelentkező csapatból végül 14 csapat indult a versenyben, de akik belevágtak, azok végig ki is tartottak. Lemorzsolódás tehát nem volt, sőt, a harmadik forduló fokozott aktivitást hozott.

A versenyben részt vevő csapatok megoszlása terület, intézmény és felekezet szerint:

Dunántúl: 4, Budapest: 2, Felvidék: 1, Alföld: 6, Erdély: 1 csapat.

Evangélikus: 2, református: 12 csapat

Iskolai: 10 (ebből egyházi iskola: 8), gyülekezeti: 4 csapat.

Mindez széleskörű és sokrétű képet mutat, így a tanulmányi verseny nem vált egy szűk elit versenyévé, inkább a csapatépítést és az egymást megismerő, egymásban társat találó gyülekezeti integrációt szolgálta.

Az első forduló feladatait augusztus végén tettük közzé a Kateteka.hu Időkapu-oldalán, amit a versenyről való tájékoztatásra, valamint anyagainak közlésére hoztunk létre: http://kateteka.hu/idokapu/.

Az 1. forduló a Lutheri reformáció jegyében zajlott, a csapatok szeptember 1-től október 6-ig dolgozhattak a feladatokon (az indulásnál egy hét határidő-hosszabbítást adtunk). Az eredményeket már az erre a célra létrehozott Időkapu-blogon közöltük: https://idokapuahithez.blogspot.hu/

A blog minden résztvevő és érdeklődő számára elérhető, azóta is, tulajdonképpen egy reformációi diákmagazint hoztunk vele létre, amelyet a versenyben részt vevőkkel közösen alkottunk meg, mint „gyülekezeti emlékművet”. A versenyt ezzel a szándékkal hoztuk létre, mégis, a gyerekek aktivitása és lelkesedése felülmúlta az elképzeléseinket. Igyekeztünk tehát az Időkapu-blogot olyan „gyülekezeti házzá” építeni, ahol mindenki otthonra talál, megtalálja a helyét, és eljuttathatja értékeit, gondolatait másokhoz is. A blog külön galériákkal is szolgál, ahol bemutatkoznak a csapatok:

https://csapatokazidokapuban.blogspot.hu/,

megtekinthetőek a rajzok és képek: https://idokapukepek.blogspot.hu/,

valamint az elkészült videofilmek: https://idokapuvideotar.blogspot.hu/.

Hiszen a digitális korszak gyermekei már otthon vannak a szelfi- és filmkészítésben is, és jobban magukénak érzik, ha használhatják ezt a nyelvet. Ahogy a reformáció is egyfajta „médiaforradalom” volt, érdemes a mai nemzedékek számára is az ő médianyelvükön megszólaltatni az üzeneteket. Ez történt mindhárom fordulóban, október végétől pedig az Időkapu Facebook-fiókját is létrehoztuk, hogy az információk gyorsabban eljussanak az érintettekhez.

A további fordulók már hosszabbítás nélkül, az eredeti tervek szerint haladtak:

2. Kálvini reformáció – szeptember 29 – október 27.

3. A reformáció kezdete Magyarországon – október 27 – november 30.

A feladatok az ismeretszerzés mellett a többrétű intelligencia fejlesztését szolgálták, építve a gyerekek alkotó és problémamegoldó képességére, a csapatok belső erejére, dinamikájára. Minden fordulóban szerepet kapott egy-egy tesztszerű kvíz, ami egyháztörténeti ismeretekre épült, de ugyanilyen fontos volt a bibliaismeret, a logikus gondolkodás, a szöveg- és képalkotás, a zenélés-éneklés, a versírás, dalszerzés vagy a médiahasználat. Azok a csapatok jártak jól, ahol a csapattagokban ez szerencsés összetételben megvolt, és egymást kiegészítve tudtak különböző területeken is értékes munkát végezni. A gyerekek eközben rájöttek arra, hogy igazán jó eredményt csak folyamatos együttműködéssel érhetnek el. Amiben a felnőtt vezetőnek is alkotó szerepe van: sem a feladatokat rá hárítani, sem a vezetését nélkülözni nem érdemes.

2. A projekt jelentőségének indoklása, eredményei, utókommunikációja

A feladatok értékelését a Parakletos Könyvesház szerkesztői-alkotói-munkatársi közössége végezte, így ez a szervezők számára is komoly próbatétel és csapatépítő tréning volt, mint menet közben kiderült. Az folyamatos értékelés, a megjelenésekkel való visszajelzés olyan légkört teremtett a csapatok számára, ami építő és inspiráló is volt egyben, mint azt a győztes csapat vezetője, Oberling Zsanett köszönő levelében írta: „Hálás vagyok az ötletes feladatokért, a rendszeres visszajelzésekért, a szempontokért, a blogért, szóval mindenért. Még nem vettünk részt olyan versenyen, ahol ennyi visszajelzést kaptunk volna a feltöltött feladatokról, a pontverseny állásáról. Diákjaim is nagyon élvezték a feladatok kidolgozását, megoldását.”

A blog tájékoztató oldalán összegyűjtöttünk minden fontos információt a versenyről, így a feladatok és azok értékelése jobban nyomon követhető a későbbiekben is: https://idokapuahithez.blogspot.hu/p/tajekoztato.html. Hiszen az anyag továbbra is használható, értékes feladatgyűjteményként és módszertani segédanyagként szolgál azok számára, akik felismerik a projektpedagógia előnyeit az iskolai és gyülekezeti gyerek- és ifjúsági munkában.

A verseny eredménye talán épp ebben, és nem az első öt csapat kiemelésében és díjazásában mutatkozik meg. Mindenki értékes tagja lehet egy gyülekezetnek – akárcsak Isten országának. Az élő gyülekezet ma sokkal inkább egy kölcsönösen egymásra utalt és együttműködő csapat-közösség képében mutatkozik meg, mint a felülről vezérelt nyáj vagy az automatikusan bólogató alattvalók tömegének a képében. Mi legalábbis igyekeztünk ebben a nyomban haladva megmutatni, mi rejlik a gyerekekben, ha egy gyülekezetnyi ember összefog az online és offline térben.

A verseny díjazásaként értékes nyereményeket kaptak a versenyzők. Igyekeztünk a nyereményeket „testre szabni”, tehát nemcsak az eredményt, hanem a csapattagok életkorát, a verseny során megismert aktivitásukat is figyelembe vettük, és így válogattuk össze a megfelelő ajándékot. Nem csak a diákok, hanem a felkészítő tanárok is kaptak jutalmat. Összesen 159 könyvet, 13 társasjátékot és 14 DVD-t osztottunk ki jutalomként.

A verseny során beküldött fotókból, képekből, szelfikből egy képeslapsorozatot készítettünk, amit a csapatok a nyeremények és az oklevél mellé megkaptak, így ez egy méltó emlék marad a számukra.

Több kérés is elhangzott a csapatok részéről, hogy jó lenne valamilyen formában egy hasonló tanulmányi versenyt a jövőben is folytatni. A reformáció jubileumi évében számunkra ezt a Reformációi Emlékbizottság támogatása biztosította, saját anyagi forrásunk kevés ehhez. Hogy a jövőben lesz-e hasonló pályázati lehetőség, azt nem tudjuk. Mindenesetre figyeljük a pályázatokat, és nyitottak vagyunk továbbra is hasonló interaktív vetélkedő szervezésére, ha megfelelő alkalom adódik rá. Kiadói tevékenységünk viszont hasonló szellemben folytatódik, és sok feladatötlettel, játékkal, segédanyaggal látjuk el a hitoktatókat, akár Parakletos-kiadványokról, akár Katetéka-megjelenésről legyen szó.

emberi-eroforras-miniszteriumemberi-eroforras-miniszterium

Beszélgetés Damásdi Dénesnével a Mária Rádióban