A teremtés hét napja

A teremtés hét napja

A teremtés hét napjaKivágós, ablakra függeszthető papírmakettek

Makettsorozatunk a teremtéstörténet napjait ábrázolja, képekbe sűrítve a napok lényegét. A szavak kezdetben sokkal inkább képek voltak, mint elvont fogalmak. A teremtés napjai is szinte azonnal képpé válnak, amint beszélünk róluk. Indokolt hát a képeivel tevékenyebben foglalkozni. Együtt alkotni, alakítani a gyerekekkel egy ablakon, falon elhelyezhető teremtés-panorámát. Minden naphoz egy különálló körmakett készül, így alkalmas a sorozatszerű feldolgozásra és a csoportmunkára is. A képeket egy-egy körgyűrűn állítjuk össze, különböző színű képelemekből, amiket először ki kell vágni. A képelemek 16 különböző színű lapon találhatók. Az összeállítást magyarázórajzok segítik. 7–12 éveseknek ajánljuk.

A csomag tartalma:

18 színes kartonlap kivágandó ábrákkal
magyarázórajzok és elkészítési útmutató
színes minta

Négy nagy király (tanári)

Négy nagy király (tanári)

Négy nagy király (tanári)Csendesnapi foglalkozások négy alkalomra

Négy nagy király: Dávid, Salamon, Heródes, Jézus Krisztus. Mitől nagy az egyik, mitől nagy a másik? A négy királyhoz négy foglalkozás tartozik, melyek ószövetségtől az újszövetségig, karácsonytól húsvétig vezetnek. Felépítésük hasonló: bevezető játék, történetmondás után először drámajáték segítségével bomlik ki a történet üzenete, mintegy alkalmazásként a gyerekek által megélt szituációkban, élethelyzetekben. A játékokat beszélgetések kapcsolják egymáshoz és a történethez. Végül papírmakett készül kirigamitechnikával (nyírással és hajtogatással), amely a történet fő helyszínét modellezi. A négy makett egymásra épül, illetve egymásból alakul tovább, összefüggést, szintézist teremtve a történetek között. A négy foglalkozás egymás után, de akár külön-külön is megtartható.

Tartalmazza a Királyok tere (A-030585) kirigami csomagot is.

A víz mellé ültetett fa - kirakós síkmakett

A víz mellé ültetett fa – kirakós síkmakett

A víz mellé ültetett fa - kirakós síkmakettSzínezős, kivágós, kirakós makett az 1. zsoltár alapján: a víz mellé ültetett fa gazdag lombozatot és bő gyümölcsöt terem. Kisiskolásoknak ajánlott.

József ruhái - öltöztetős síkmakett

József ruhái – öltöztetős síkmakett

József ruhái - öltöztetős síkmakettKivágós, öltöztetős makett ovisoknak és kisiskolásoknak

József életének sorsfordulóit a Bibliában ruhaváltásai is jelzik, ezt a lehetőséget használja ki öltöztetős makettünk. Így a pásztorélettől Egyiptom felügyelőjéig emelkedő Józsefet nyolcféleképpen lehet átöltöztetni, illetve vetkőztetni. A makett két változatban készült: az egyik színes, itt a gyerekek dolga csak a kivágás és öltöztetés; a másik viszont színezhető. A hitoktató számára jó motivációs, indukciós és/vagy munkáltató lehetőséget kínál a makett, lehetőséget adva a sorozatszerű felhasználásra is.

Nóé bárkája - forgatós síkmakett

Nóé bárkája – forgatós síkmakett

Nóé bárkája - forgatós síkmakettSzínezős, kivágós, forgatható makett iskolásoknak, mely az özönvíz történetének mozzanatait ábrázolja.

Szövege: Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.

Öt kövecske

Öt kövecske

Öt kövecskeKétszemélyes bibliaismereti társasjáték, mely Dávid és Góliát küzdelmére épül. Mely kövecskékkel győzhető le a filiszteus? A játékosok minden számozott mezőn egy bibliaismereti kérdést kapnak Dávid történetéből. Csak helyes válasz után derül ki, hogy az adott kő alkalmas-e a filiszteus legyőzésére? Az nyer, aki hamarabb „összegyűjti” az öt kövecskét.

A-031047-es Dávid tábori anyagban is megtalálható!

Dávid útja a trónig

Dávid útja a trónig

Dávid útja a trónigTábori keretprogram és feladattár 6 napra, 3 korosztály számára

A tábor vezérfonala a Róma 8,29–30 alkotta „aranylánc”, mely Dávid életét kíséri végig hat napon keresztül, a pásztorkodástól a királyságig. A feldolgozás feladatai három korcsoportra kidolgozottak, melyeken túl négyféle fakultatív programlehetőségre találhatunk feladatokat: színjátszásra, mozgásos és társasjátékra, kézműveskedésre. A tábori anyag aranymondás-lapokat, feladatlapokat, applikációs képeket, alkalmazó feladatokat, szituációs kártyákat, és négy teljes társasjátékot tartalmaz.


A csomag tartalma:

  • Tanári segédkönyv, A-4-es, 48 oldal
  • Feladat- és szemléltető lapok 28 db
  • Társasjátékok:
  • Szívspirál (A-030541)
  • Öt kövecske (A-030542)
  • Társas túra (A-030543)
  • Dávid memória (A-030544)
Illés és a sareptai özvegy

Illés és a sareptai özvegy – forgatós síkmakett

Illés és a sareptai özvegyAblakos, forgatós makett.

Teremtés doboz – térmakett

Dobozba ragasztott térrétegek segítségével tárhatású kép az Éden kertjéről.