Reformációi LogiSztori – Rendhagyó interaktív egyháztörténeti órák középiskolásoknak

Pályázati beszámoló

A reformáció 500 éves évfordulójára meghirdetett jubileumi programok támogatására kiírt pályázaton, 2017-ben az Egyesült Protestáns Egyház Parakletos Könyvesháza „Reformációi LogiSztori – Rendhagyó interaktív egyháztörténeti órák középiskolásoknak” című pályázata 600 000 Ft támogatást kapott.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Pályázati azonosítószám: REB-17-PROG-0063

1. A megvalósult program bemutatása

A LogiSztori rendhagyó egyháztörténet órákat Miklya Luzsányi Mónika író, pedagógus, teológus vezette. A program során 5 középiskola 28 osztályában és egy gyülekezeti csoportban összesen 676 fiatal vett részt a foglalkozásokon. Ebből 2 református, 3 evangélikus gimnázium, valamint tartottunk egy foglalkozást a Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház ifjúsági óráján is. Az órákat minden esetben az iskolavezetéssel egyeztetett időpontban tartottuk, azokban az osztályokban, amelyeket számunkra kijelöltek. Az osztályok kiválasztása változó volt. Volt ahol a legnehezebb osztályokat jelölték ki, ahol eddig semmilyen módszerrel sem lehetett lekötni a gyerekeket, másutt pedig épp ellenkezőleg: a legjobb hittanos osztályok vehettek részt a játékban, jutalomképpen. Egy-egy foglalkozás két tanóra hosszúságú volt.

Összefoglalva azonban azt kell mondanunk, mindegy, hogy milyen összetételű osztályról volt szó, vagy hogy milyen alkalommal vettek részt a gyerekek a rendhagyó órákon, igen hamar bevonódtak a játékba és nagy aktivitással vettek részt rajta, olyan osztályok tanulói is, akiknél egyébként nehéz a fegyelmet megtartani, és az ismeret-elsajátítás terén komoly motivációs problémákkal küszködnek.

A rendhagyó órák lényege az volt, hogy az egyháztörténeti eseményeket és összefüggéseket a fiataloknak saját ismereteikre támaszkodva, egymással közreműködve kellett kitalálniuk. Olyan ez, mint egy nyomozós játék. A foglalkozásvezető egy érdekesen megfogalmazott rövid indító sztorit mesélt el a reformáció korából, majd feltett egy kérdést, amelyre a csoport tagjai közösen keresték meg a megfelelő választ. Ez a munkamódszer a felfedező és a kooperatív tanulás elvén alapszik, amely kitűnően illeszkedik a digitális nemzedék ismeretszerzési szokásaihoz.

A projekt során a következő iskolákban és gyülekezetben jártunk, és ennyi foglalkozást tartottunk:

  • Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium Békéscsaba 4 foglalkozás
  • Székács József Evangélikus Gimnázium Orosháza 8 foglalkozás
  • Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 8 foglalkozás
  • Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium Budapest 4 foglalkozás
  • Tiszakécskei Református Gimnázium Tiszakécske 4 foglalkozás
  • Egyesült Protestáns Egyház Ifjúsági csoport 1 foglalkozás

2. A projekt jelentőségének indoklása, eredményei, utókommunikációja

Már a projekt indítása előtt létrehoztunk egy nyílt Facebook csoportot, ahol heti egy alkalommal, általában egy egész estét kitöltően online játszottunk LogiSztorit a résztvevőkkel. A csoport közel 190 tagot számlál. A Facebook statisztikája szerint a játékköröket majdnem mindenki követte online (egy-egy poszt nézettsége 160-180 fő között mozgott), a játékban aktívan közelítőleg 30-50 fő vett részt. A játékosok felnőttek, jobbára hittanárok, lelkészek, gyülekezeti munkások voltak, akik később beszámoltak arról, hogy sikeresen használták a LogiSztori módszerét a hitoktatásban.

https://www.facebook.com/groups/1802866946592004/

Az iskolákban tartott LogiSztori rendhagyó órák egy részén a hitoktatók is részt vettek, így megtapasztalhatták annak előnyeit, láthatták milyen az óra felépítése, hogyan aktivizálhatók a gyerekek stb. A hittanárok közül mindenki nyitott volt az új módszerre, és használni fogja a későbbiekben is a hitoktatási gyakorlatában.

A gyerekek és hitoktatók visszajelzései szerint a gyerekek a rendhagyó órák megtartása előtt is több reformációval kapcsolatos alkalmon vettek részt, ám az általunk tartott órák teljesen új aspektusból mutatták be a történelemnek ezt a lényeges szeletét. Nem csak az új információk sokaságát emelték ki, hanem azt, hogy a gyerekek valósággal át is élték a reformáció lényegét és folyamatát.

emberi-eroforras-miniszterium emberi-eroforras-miniszterium