“Én vagyok” igés kártyák

Fotós nagy kártyák felnőtteknek Jézus önmagáról tett kinyilatkoztatásaival. 7 féle, mérete: 9 x 6,5 cm.

  • Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere. Aki énhozzám jön, nem éhezik meg soha. (Jn 6,35)
  • Jézus mondja: Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12)
  • Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. (Jn 10,11)
  • Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is, él. (Jn 11,25)
  • Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)
  • Jézus mondja: Én vagyok az igazi szőlőtő. Aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt. (Jn 15,1.5)
  • Jézus mondja: Én vagyok a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. (Jel 21,6)