mindennap az ige fényében

Mindennap az Ige fényében

Mindennap az Ige fényébenÁhítatok az év minden napjára
Áhítatos könyvünk új, bővített kiadását veheti kezébe az olvasó. A szerző az eredeti szöveget átdolgozta és aktualizálta, valamint minden napra egy útravaló napi gondolattal bővítette.
Az áhítatos könyv egésze természetesen nem változott. A szerzőt valójában egy kérdés foglalkoztatja: Mit jelent Isten jelenlétében és ígéreteinek világosságában élni? Erre próbál feleletet találni a Szentírásból. A válaszok rövidek és tömörek, de a lényeget szem előtt tartóak. A magyarázatok bibliai értelemben jól megalapozottak. Bennük a szív és az értelem találkozik. Mivel Andrew Kuyvenhoven református lelkész volt, teológiai látásmódja óhatatlanul református árnyalatú, ugyanakkor ökumenikusan nyitott is. Minden hónapnak külön témája van, melyben a szerző vagy egy-egy bibliai könyvet magyaráz, vagy egy-egy életkérdésre keresi a választ a Szentírásból.

Bővített, átdolgozott kiadás


Mindennap az ige fényében

Mindennap az ige fényében

Mindennap az ige fényében

Áhítatoskönyv.

Andrew Kuyvenhoven, a könyv szerzője több református gyülekezet lelkipásztora volt Kanadában. 1971-től 1976-ig a Keresztyén Református Egyház tanulmányi igazgatójaként szolgálta az evangélium ügyét. Majd az USA-beli Michigan Állam Grand Rapids városában lapkiadóként folytatta munkáját. „Könyvének eredeti címe: Daylight. Az angol szó nappali világosságot, napvilágot jelent. Gondoljunk arra, hogy ha valami szövetet akarunk vásárolni a boltban, akkor odavisszük a kirakathoz, hogy az anyag színét nappali világosságnál, napfénynél lássuk. Így tudjuk igazán érzékelni a valóságot.

Számunkra a világ világossága Jézus Krisztus. Róla tanúskodik az egész Szentírás, azaz Isten igéje. Az Isten Fia személyében ez »az Ige testté lett«.” Valóban, az év minden napjára kapunk világosságot az áhítatoskönyv lapjairól, mely a holland Testvériség Alapítvány jóvoltából kerülhet a magyar olvasók kezébe.