Maradjanak szívedben... (2011)

Maradjanak szívedben… (2011)

Maradjanak szívedben...

Ez a kiadás elfogyott!

Maradjanak szivedben

2018-as kiadás kapható!

A mai tizenévesek olyan értékválságban élnek, melynek alapja a fogyasztói kultúra, az értékek devalválódása és relativizálódása. Elemi etikai problémákkal küszködnek, s kérdéseikre őszintén keresik az megfelelő válaszokat. Kiáltó szükséglet, hogy fiataljainknak segítséget tudjunk nyújtani problémáik megoldásában. A szerzők – tapasztalt ifjúsági lelkipásztorok – olyan hiánypótló ifjúsági áhítatoskönyvet írtak, amely a Tízparancsolat alapján keresi a biblikus választ a felmerülő kérdésekre. Koncepciójuk szerint minden egyes parancsolatot egy hónapig tárgyalnak, a fennmaradó két hónap témája pedig a Nagy parancsolat. A parancsolat és az áhítatok textusának megkülönböztetése lehetővé teszi, hogy a parancsolatokat tematikusan tárgyalják, vagyis a havi sorozat témák szerinti alsorozatokból álljon össze.

A rövid igemagyarázatok közérthetőek, világosak, lényegre törőek, a mai tizenévesek nyelvén íródtak. Minden napra jut egy-egy útravaló gondolat, idézet is. „Fiatalok között szolgálva 12 éve igen nagy harcokat vívtunk egy-egy emberért, s így született meg ennek az áhítatoskönyvnek a gondolata. Kellene egy olyan segítség, ami eligazítja őket az élet sűrűjében. Nem helyettük dönt, de megadja a határokat, amelyeket átlépve életük veszélybe kerül. A Tízparancsolat örökre aktuális iránymutatása ez. Úgy fogalmaztunk, hogy mai élethelyzetek, filmek, könyvek, kísértések egyaránt sorra kerüljenek, s közben olvassák a Bibliájukat, ismerjék meg jól Isten útmutatását. Minden bibliai könyvbe belekóstolunk, de van, amit végigolvasva (pl. Pál Rómabeliekhez írott levele) együtt gondolkodunk annak vezetésével.”

Evangelizáció

Evangelizáció

Evangelizáció

Szeretnél barátokat? Légy barátságos! Szeretnéd, ha szeretnének? Vess szeretetet! Vesd azt, aminek hiányától leginkább szenvedsz! Steve Bowen átélte, ezért tudja hitelesen elmondani, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. Amíg az alkoholnak, kábítószerezésnek szentelte életét, ennek következményeit arathatta. Ám egyszer elege lett a másnaposságból, alkalmi barátokból, s a mindig visszatérő magányosságból…

„A káosz, amelyben az életünket találjuk, nem Isten gonoszságának eredménye, hanem saját önzésünk és bűneink következménye… Jézus új életet ajánl.
Isten az (Ő) tervének valóra váltásán munkálkodik.
Közel van Jézus visszajövetele.
Arra kérlek, hogy gondolkodj többet Jézusról…
Add át neki az életedet, ő teljes életet ajánl neked!”

Steve Bowen

A bűnösök barátja

A bűnösök barátja

 A bűnösök barátja

Igehirdetések

Ötven év igehirdetői terméséből válogatott össze ötvenet a szerző. Prédikációi követik az egyházi év rendjét, minden ünnepünkre találunk megfelelő igehirdetést, sok egyéb, örök-aktuális témával együtt. Szabó Imre igehirdetéseit éppen aktualitásuk teszi elevenné, mely Isten érintéséből és személyes érintettségünkből egyaránt táplálkozik. Teljes evangéliumot hirdet. Megmutatja Krisztus váltságának mindkét oldalát: a bűnbocsánat kegyelmi ajándékát, és a Szentlélek ajándékát, de mindig a Szentháromság teljes egységében.

„Szabó Imre a háború utáni ébredésben mint evangelizátor hirdette sokfelé és sokaknak Jézus Krisztus evangéliumát. A megtört ébredés után csönd lett körülötte. Egy dunántúli gyülekezetben – Sárbogárdon –, hitvesével, Szabó Évával együtt folytatta azt a munkát, amit országos szinten már nem tehetett. Ha ők nem mehettek, az igére vágyók keresték fel őket lelki táplálékért. Bátor tettük volt, hogy évtizedeken át havonként csendesnapot tartottak, amelyekre az ország sok helyéről összesereglettek a hívők. Hittek az új ébredésben, ezért várták, kérték és meg is kapták Isten Szentlelkének ajándékát.”
Bagi László

Mindennap az ige fényében

Mindennap az ige fényében

Mindennap az ige fényében

Áhítatoskönyv.

Andrew Kuyvenhoven, a könyv szerzője több református gyülekezet lelkipásztora volt Kanadában. 1971-től 1976-ig a Keresztyén Református Egyház tanulmányi igazgatójaként szolgálta az evangélium ügyét. Majd az USA-beli Michigan Állam Grand Rapids városában lapkiadóként folytatta munkáját. „Könyvének eredeti címe: Daylight. Az angol szó nappali világosságot, napvilágot jelent. Gondoljunk arra, hogy ha valami szövetet akarunk vásárolni a boltban, akkor odavisszük a kirakathoz, hogy az anyag színét nappali világosságnál, napfénynél lássuk. Így tudjuk igazán érzékelni a valóságot.

Számunkra a világ világossága Jézus Krisztus. Róla tanúskodik az egész Szentírás, azaz Isten igéje. Az Isten Fia személyében ez »az Ige testté lett«.” Valóban, az év minden napjára kapunk világosságot az áhítatoskönyv lapjairól, mely a holland Testvériség Alapítvány jóvoltából kerülhet a magyar olvasók kezébe.

Miért használta Isten D. L. Moody-t?

Miért használta Isten D. L. Moody-t?

Miért használta Isten D. L. Moody-t?

D. L. Moody 1837-ben született Amerikában, egy kilenc gyermekes szegény családban. Nem végzett teológiát, ám alacsony iskolai végzettsége ellenére is korának legnagyobb evangelizátorává vált. Prédikációival tornacsarnokokat töltött meg, előadásai hatására sok százan jutottak hitre. Mi volt Moody titka? Közvetlen munkatársa keresi e kérdésre a választ rövid írásában.

„D. L. Moody a XIX. század utolsó napjaiban halt meg. Dr. R. A. Torrey volt valószínűleg a legközelebbi barátja és munkatársa. Dr. Torrey volt a Moody Biblia Intézet első felügyelője és egy olyan tanulmányi rendet épített ki az Intézetben, mely több hasonló intézet számára is minta lett.
Mikor Moody meghalt, Torrey lett a vezetője azoknak a világméretű kampányoknak, melyek Ausztrália, Anglia és Amerika nagyvárosaiban mentek végbe. 1923-ban kérték fel Dr. Torrey-t, hogy tartson egy hálaadó istentiszteletet „Miért használta Isten D. L. Moody-t?” címmel.
Ezt a beszédét közöljük, mely – ahogy Torrey mondta – nemzedékének legnagyobbjáról szól.”
John R. Rice